Image

PLZEŇSKÁ VÝTVARKA - BAREVNÁ ŠKOLA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A RADOST

Provozní řád

Provozní řád Základní umělecké školy Plzeň, Jagellonská 14, samostatný výtvarný obor, obsahuje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE, CHARAKTERISTIKU ZUŠ - ÚČETNÍ JEDNOTKY, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY, ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY, KLASIKAČNÍ ŘÁD, VNITŘNÍ PLATOVOU SMĚRNICI, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, SMĚRNICE K FINANČNÍ KONTROLE, PODPISOVÉ VZORY A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ a nabyl účinnosti dne 1. března 2015 v následující podobě: