Galerie Paletka
ZUŠ Jagellonská byla sloučena se ZUŠ Terezie Brzkové.

Veškeré informace najdete na www.zustb.cz.

Plzeňská výtvarka - Základní umělecká škola - Vítejte!

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

děkujeme Vám všem za podporu, trpělivost a pochopení při zvládání mimořádných opatření v minulém školním roce.

Zahájení školního roku 2021 / 2022

Školní rok 2021/ 2022 na Základní umělecké škole, Plzeň, Jagellonská 14 - výtvarný obor bude zahájen ve středu 1. září, ve čtvrtek 2. září nebo v pátek 3. září 2021 zápisem na adrese Jagellonská 14, Plzeň. Těšíme se na Vás a vaše děti a budeme se i nadále snažit o maximální péči o jejich odbornou výuku v tradicích kvalitních výsledků naší školy.

Detailní informace a podmínky zápisu pro nové zájemce o studium i pro žáky, kteří školu navštěvují, najdete v sekci STUDIUM.

NAŠE AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

Naše Online výstavy najdete na podstránce Fotogalerie Galerie Paletka.

Výstava dětských výtvarných prací o šťastných dětech i letošním zvláštním jaru (Mázhaus plzeňské radnice od 27. října 2020)

Část výstavních panelů na výstavě dětských výtvarných prací o šťastných dětech i letošním zvláštním jaru je věnována třicetileté historii Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka včetně jeho spolupráce s Armádou České republiky, od jejíhož zahájení letos uplynulo dvacet let. Druhou část výstavy tvoří dětské práce na téma Stonožka je, aby děti byly šťastné. A díky Českým centrům můžeme v Plzni ukázat i práce dětí ze zahraničí, které tvořily na téma Zvláštní jaro 2020.

Japonsko očima dětí (1. patro plzeňské radnice, od 19. října)

Na výstavě Japonsko očima dětí, jejíž garantem byla Základní umělecká škola Jagellonská, je k vidění několik desítek děl od menších rozměrů až po velké obrazy. Děti si nejčastěji ke ztvárnění svého námětu vybraly techniku malby.

Základní umělecká škola - výtvarný obor v Plzni, Jagellonská 14 má více jak padesátiletou tradici. Je to škola, která za tuto dobu připravila pro další studium celou řadu dnes již profesionálních umělců, výtvarných pedagogů, architektů. A stovkám svých současných i minulých žáků obohatila život.

Hlavním posláním této školy ale není jen připravovat na talentové zkoušky a věnovat se pouze výrazným talentům. Je to škola, která má ve svých žácích rozvíjet smysl pro krásu, rozvíjet estetické cítění, vkus, přístup k výtvarné práci, a k práci vůbec. Žáci zde projdou nejen školením v mnoha výtvarných technikách, ale učí se vidět krásu kolem sebe, učí se tvořivému přístupu a výtvarnému myšlení. Rozvíjejí svoji osobitost, fantazii, učí se poznávat vztahy mezi jednotlivými obory umění. Není to tedy pouze učení se, ale smysluplná náplň volného času , uspokojování zájmu , ale především část komplexu vzdělávání, výchovy a rozvoje osobnosti. V neposlední řadě se vzhledem k převážně skupinové výuce mladí lidé vzájemně poznávají, obohacují se a bez nadsázky je možné říci, že zde byla uzavřena celá řada hodnotných a trvalých životních přátelství. A to nejen ze školy, ale také z tvůrčích pobytů v přírodě, soutěží, výstav, naučných zájezdů a podobně.

Výtvarnou školu navštěvují děti předškolního věku, věku školního, studenti i dospělí. V současné době je jich kolem 700, což jistě není zanedbatelné číslo v populaci mladých ve městě Plzni. Jsou to mladí lidé, kteří mají svůj zájem, který prohlouben většinou trvá celý další život. Je vhodné připomenout, že škola v Jagellonské ulici je otevřená pro všechny mladé, kteří mají o „výtvarno" zájem a mohou se přihlásit sami, nebo prostřednictvím svých rodičů.

K radosti patří i to, že ZUŠ - výtvarný obor Jagellonská velmi často úspěšně reprezentuje město Plzeň i českou výtvarnou pedagogiku v soutěžích a na výstavách nejen v ČR, ale i v zahraničí. Z těch vzdálenějších míst to bylo Japonsko, USA, Indie, a samozřejmě celá řada zemí Evropy. Na této škole vyučují většinou známí plzeňští výtvarní umělci ( členové UVU) a pedagogové, kteří berou tuto činnost spíše jako poslání, předávání zkušeností, radosti z tvůrčí práce a snad i proto patří škola k nejúspěšnějším v republice.

Na školu jsou přijímáni žáci věku 5 – 18 let. Informace najdete v odkazu STUDIUM. Výuka je jedenkrát v týdnu ve spojené tříhodinovce. Zařazení žáka do konkrétní skupiny a vhodný den je stanoveno dohodou při zápisu pro každý školní rok.