Galerie Paletka
ZUŠ Jagellonská byla sloučena se ZUŠ Terezie Brzkové.

Veškeré informace najdete na www.zustb.cz.

Provozní řád

Provozní řád Základní umělecké školy Plzeň, Jagellonská 14, samostatný výtvarný obor, obsahuje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE, CHARAKTERISTIKU ZUŠ - ÚČETNÍ JEDNOTKY, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY, ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY, KLASIKAČNÍ ŘÁD, VNITŘNÍ PLATOVOU SMĚRNICI, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, SMĚRNICE K FINANČNÍ KONTROLE, PODPISOVÉ VZORY A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ a nabyl účinnosti dne 1. března 2015 v následující podobě: