Image

PLZEŇSKÁ VÝTVARKA - BAREVNÁ ŠKOLA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A RADOST

Výsledky žáků ZUŠ PLZEŇ, JAGELLONSKÁ ve výtvarných soutěžích v roce 2012

VÝSLEDKY ŽÁKŮ ZUŠ PLZEŇ, JAGELLONSKÁ
VE VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍCH
V ROCE  2012

Ocenění:

MĚSTSKÉ, KRAJSKÉ, NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE V ROCE 2012

(včetně prací v souborech)
CELKEM ŠKOLA ZÍSKALA:………………………….  507 ocenění
Cen, čestných uznání a zvláštních ocenění (bez školních kol)

CELKEM ŠKOLA včetně školních kol……………… 1463 ocenění

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ: celkem…………………………………………..  90

CENY:   počet  celkem ……………………………….     371
městské soutěže……………….   20
krajské soutěže ……………….   176
národní soutěže……………….   37
mezinárodní soutěže ………...   138
ČESTNÉ UZNÁNÍ:  počet celkem:…………………  46
městské soutěže……………….         26
krajské ………………………….          9
národní………………………….          4
mezinárodní ……………………          7

oceněno ve školních kolech…………………….. 956

Evropa ve škole 2012 – krajské kolo

Cena
Julie Kilbergrová – atelier J. Spěváčkové
Antonín Výška – atelier J. Spěváčkové
Domečky / soubor prací / – výtvarná dílna při Galeri Paletka, D. Hejlová 
Jak s dědečkem a babičkou trávíme společné chvíle /soubor prací/  – atelier J. Vackové
Babička a dědeček jeli parní lokomotivou / soubor prací / – atelier K. Horákové Výlet mašinkou / soubor prací / – atelier K. Horákové 
Babičko, dědečku, povídej / soubor prací / – atelier K. Horákové
Proměny mojí babičky / kniha / – atelier A. Kopečkové 
Babi a děda jsou kamarádi / skupinová práce / – atelier R. Štajerové 
Jindřich Pachmann – atelier E. Kučerové
Daniel Kučera – atelier E. Kučerové 
Pohádky Boženy Němcové / skupinová práce / – atelier R. Štajerové  
To jsme my / kniha/ – atelier J. Spěváčkové 
Svět Boženy Němcové / soubor prací / – atelier R. Štajerové    
Miriam Žáčková – atelier J. Spěváčkové
Proměny mojí babičky / soubor prací / – atelier A. Kopečkové  
Grafické listy / kniha To jsme my / – atelier J. Spěváčkové 
Album mojí babičky / soubor prací / – atelier A. Kopečkové 
Babi a děda jsou kamarádi / skupinová práce / – atelier R. Štajerové    
Kniha UNESCO / soubor prací / – atelier R. Štajerové     
Album / soubor prací / – atelier A. Kopečkové  
Linoryty / kniha/ – atelier J. Spěváčkové     
Markéta Hlavatá  – atelier J. Spěváčkové     
Jana Esterlová – atelier R. Štajerové    
Jana Preslová  – atelier J. Spěváčkové    
Michaela Vyskočilová – atelier R. Štajerové  

Podmořský svět 2012– celostátní výtvarná soutěž

Cena
Ondřej Sterly – atelier R. Štajerové
Michal Ptáček – atelier R. Štajerové

BIENÁLE FANTÁZIE  2012 – mezinárodní výtvarná soutěž

Cena
Tereza Hejlová – výtvarná dílna při Galerii Paletka, D. Hejlová
Michaela Kalinová – atelier R. Štajerové    
Adéla Denková  – atelier R. Štajerové        
Alžběta Kaplanová  – atelier K. Horákové 

PLZEŇSKÉ DĚTI JIŘÍMU TRNKOVI - výtvarný projekt plzeňských
škol

Cena poroty:  
Soubor loutky – atelier J. Spěváčkové

Cena
Michaela Houšková,6 let – ZUŠ,Jagellonská
Tereza Hejlová – výtvarná dílna při Galerii Paletka, D. Hejlová
Tereza Miltová – atelier A. Kopečkové  
Miriam Žáčková – atelier J. Spěváčkové 
Dominika Polívková – atelier K. Horákové
Eliška Tomková – atelier K. Horákové
Karolína Kopečková – atelier A. Kopečkové     
Simona Vyskočilová – atelier R. Štajerové    
Marie Trnková 11let – atelier K. Horákové
Michaela Kalinová – atelier R. Štajerové    
Anna Štětková – atelier K. Horákové
Čestné uznání
Kniha Zahrada – atelier A. Kopečkové  
Nela Šnebergrová – atelier K. Horákové
Marie Anna Klinkovská – výtvarná dílna při Galerii Paletka, D. Hejlová
Alžběta Kaplanová – atelier K. Horákové
Soubor Jiří Trnka – atelier A. Kopečkové  
Tereza Kadičová – atelier J. Vackové
Denisa Dušková – atelier D. Fily     
Kniha „Můj J.Trnka“ – atelier R. Štajerové
Evropa ve škole 2012 – celostátní kolo

Zvláštní ceny
Cena města Veselí nad Moravou
Soubor Domečky – výtvarná dílna při Galerii Paletka, D. Hejlová

Cena poroty
Grafické listy / kniha To jsme my / – atelier J. Spěváčkové

Cena Jihomoravského kraje
Kniha UNESCO / soubor prací / – atelier R. Štajerové

Ceny
Jindřich Pachmann – atelier E. Kučerové
Martin Polášek – atelier K. Horákové 
Proměny mojí babičky / kniha / – atelier A. Kopečkové
David Hájek – atelier E. Kučerové
Jana Esterlová – atelier R. Štajerové
Pamětní list
Daniel Kučera – atelier E. Kučerové 
Marie Šabková – atelier E. Kučerové
Václav Vrzák – atelier E. Kučerové
Klára Routová – atelier K. Horákové 

Práce uveřejněné v kalendáři
Barbora Cislerová – atelier R. Štajerové
Adéla Pachmannová – atelier E. Kučerové
Daniela Benešová – atelier E. Kučerové
Václav Vrzák – atelier E. Kučerové
Marie Šabková – atelier E. Kučerové
Tereza Rampouchová – atelier K. Horákové 
Klára Routová – atelier K. Horákové 
Barbora Zdeňková – atelier J. Spěváčkové 
Jana Esterlová – atelier R. Štajerové

Malování s Želvínou – krajská výtvarná soutěž

Cena
Mašinky /skupinová práce / – výtvarná dílna při Galerii Paletka, D. Hejlová

Školka plná dětí – celostátní výtvarná soutěž

Zvláštní cena za pedagogické vedení
Kamile Horákové, Evě Kučerové, Darině Hejlové, Romaně Štajerové

Cena
Marie Šabková – atelier E. Kučerové
Tereza Hejlová – výtvarná dílna při Galerii Paletka, D. Hejlová
Marek Fuchs – atelier R. Štajerové
Michal Fuchs – atelier R. Štajerové
Adam Vykysalý – atelier K. Horákové 

Pohádka, fantasy a sci-fi – městská výtvarná soutěž

Cena
Zuzana Stejskalová – atelier R. Štajerové
Adéla Denková – atelier R. Štajerové
Martin Steinbach – atelier J. Vackové

LIDICE 2012 – mezinárodní dětská výtvarná soutěž 

Individuální medaile – Lidická růže
Anna Spilková – atelier J. Spěváčkové
Viktorie Zátková – atelier A. Kopečkové

Medaile škole za kolekci keramiky
Marie Šabková – atelier E. Kučerové
Šimon Bergl – atelier E. Kučerové
Kateřina Berglová – atelier E. Kučerové
Anna Žižková – atelier E. Kučerové

Čestné uznání
Karolína Pechová  – výtvarná dílna při Galeri Paletka, D. Hejlová
Rozálie Kabátová – výtvarná dílna při Galeri Paletka, D. Hejlová
Anna Marie Klinkovská – výtvarná dílna při Galeri Paletka, D. Hejlová
Nela Pražáková – atelier J. Spěváčkové
Karel Slanař – atelier J. Spěváčkové
Vojtěch Soukup – atelier J. Spěváčkové
Kristýna Brůčková – atelier A. Kopečkové

Enviromentální centrum Lüftnerka – Čarodejnice městská výtvarná soutěž

Cena
Nikol Černá – výtvarná dílna při Galerii Paletka, D. Hejlová
Natálie Hanušová – atelier R. Štajerové
Simona Melicharová – atelier R. Štajerové
Adéla Šamojová – atelier R. Štajerové
Kateřina Maříková – atelier R. Štajerové
Lucie Janečková – atelier R. Štajerové

CESTA 2012 – krajská přehlídka VO ZUŠ Klenová

Zvláštní cena
Nature /soubor prací/– atelier R. Štajerové

Cena
Anna Marie Klinkovská – výtvarná dílna při Galeri Paletka, D. Hejlová
Marie Anna Klinkovská – výtvarná dílna při Galeri Paletka, D. Hejlová

Malujeme lidoopy – městská výtvarná soutěž

Cena
Kristýna Černá - výtvarná dílna při Galerii Paletka, D. Hejlová
Marie Anna Klinkovská - výtvarná dílna při Galerii Paletka, D. Hejlová
Petra Faulhammerová – atelier J. Trefila
Barbora Duchková– atelier J. Spěváčkové
Kateřina Bučková – atelier J. Spěváčkové
Jakub Vacín – atelier J. Trefila
Kateřina Lomická – atelier A. Kopečkové  
Jana Boušová – atelier J. Spěváčkové
Michal Ptáček – atelier R. Štajerové
Lucie Koudelková – atelier J. Spěváčkové
Anna Spilková – atelier J. Spěváčkové
Barbora Šulcová – atelier J. Spěváčkové
Denisa Tarantíková – atelier J. Spěváčkové
Tereza Maříková – atelier J. Spěváčkové

Čestné uznání
Anna Sýkorová – atelier J. Spěváčkové
Rozálie Kabátová - výtvarná dílna při Galerii Paletka, D. Hejlová
Adéla Denková – atelier R. Štajerové
Lukáš Gabriel – atelier J. Spěváčkové
Kamila Kufnerová – atelier A. Kopečkové  
Jana Fialová – atelier R. Štajerové  
Kristýna Vakešová – atelier R. Štajerové  
Vojtěch Štajer – atelier R. Štajerové  
Alena Kratochvílová – atelier R. Štajerové  

Vesmír - dětská výtvarná soutěž 

Cena
Anna Marie Klinkovská – výtvarná dílna při Galeri Paletka, D. Hejlová
Tereza Hejlová – výtvarná dílna při Galeri Paletka, D. Hejlová
Jan Eckhardt – výtvarná dílna při Galeri Paletka, D. Hejlová

Malujeme po síti 2012 – národní dětská výtvarná soutěž 

Cena
Vojtěch Štajer – atelier R. Štajerové  
Adéla Denková – atelier R. Štajerové  
Zuzana Stejskalová – atelier R. Štajerové  

Cestou dvou bratří 2012 – celostátní výtvarná soutěž

Zvláštní cena
Kateřina Maříková – atelier R. Štajerové

Cena
Kryštof Kadlec – atelier J. Vackové
Adéla Šamajová – atelier R. Štajerové  
Zuzana Stejskalová – atelier R. Štajerové
Barbora Stejskalová – atelier R. Štajerové  
 

PODANÁ RUKA /Radovánek/ - krajská výtvarná soutěž

Cena
Michal Fuchs - atelier R. Štajerové
Vojtěch Štajer  2x - atelier R. Štajerové
Tereza Chuchlíková - atelier R. Štajerové
Terezie Burešová 2x  - atelier R. Štajerové
Jana Fialová  - atelier R. Štajerové
Andrea Hofmeistrová  - atelier R. Štajerové
Jana Esterlová  - atelier R. Štajerové
Alena Kratochvílová  - atelier R. Štajerové
Adéla Příhodová - atelier J. Vackové
Viktor Eberle - atelier J. Vackové
Marie Ondříčková - atelier J. Vackové
Jan Kadlec - atelier J. Vackové

TOKIO 2012, Japonsko

Hlavní cena
Barbora Leitlová – atelier D. Fily

Stříbrná medaile
Jana Boušová - atelier J. Spěváčkové
Lucie Kalabzová - atelier J. Vackové
Kristýna Juríková - atelier J. Vackové

Stříbrná medaile
Eliška Koželuhová  - atelier R. Štajerové
Zuzana Stejskalová - atelier R. Štajerové

ZÁNKA 2012, Maďarsko - mezinárodní výtvarná soutěž

Zlatá medaile
Barbora Zdeňková - atelier J. Spěváčkové
Vojtěch Štajer  - atelier R. Štajerové

CYRIL A METODĚJ - mezinárodní výtvarná soutěž

Hlavní cena
Matylda Troníčková – atelier K. Horákové
Julie Kilbergrová - atelier J. Spěváčkové
Byzantská architektura – Lukáš Gabriel, Barbora Růžičková, Viktor Šulc, Kateřina Sůsová, Simona Silovská, Ludmila Kopecká, Denisa Kučerová, Anna Jůzová, Sára Beráková, Veronika Prajzlerová, Valerie Kofroňová, Barbora Duchková, Tereza Hlavatá, Tereza Bělohorcová, Vojtěch Soukup - atelier J. Spěváčkové
Rebeka Konášová,  Nikola Azari  - atelier E. Kučerové
Kateřina Sůsová - atelier J. Spěváčkové
Soubor pastelů - Konstantin a Metoděj v historii - Lucie Kordíková, Tereza Rampouchová, Anna Ptáková, Klára Sladkovská, Vojtěch Bernhardt, Veronika Boránková, Adéla Horová, Klaudie Marxová – atelier K. Horákové
soubor papírorytů - Cyril a Metoděj  Barbora Cislerová, Petra Ottová, Kristýna Vakešová, Ondřej Sterly, Kateřina Levá, Barbora Černická, Simona Vyskočilová, Sára Vakešová, Jana Fialová, Vojtěch Štajer, Yan Stepanysyn, Terezie Burešová  - atelier R. Štajerové
Natálie Ellederová, Andrea Mertová - atelier J. Spěváčkové

Cena
Matěj Smola - atelier J. Spěváčkové
Simona Šedivcová  - atelier J. Spěváčkové
Jana Esterlová - atelier R. Štajerové
Markéta Hlavatá - atelier J. Spěváčkové
Tereza Maříková - atelier J. Spěváčkové
Romana Schläferová - atelier F. Bálka
Tereza Pudilová – atelier K. Horákové
Naďa Ševčenko – atelier K. Horákové
Metoděj (soubor prací) - Marek Fuchs, Šárka Tybitanclová, Michal Fuchs, Adéla Kratochvílová, Julie Tybitanclová, Jan Šik - atelier R. Štajerové
Anna Marie Klinkovská – Výtvarná dílna při Galerii Paletka, atelier D. Hejlové
Kristýna Černá – Výtvarná dílna při Galerii Paletka, atelier D. Hejlové
Karolína Pechová – Výtvarná dílna při Galerii Paletka, atelier D. Hejlové
Zuzana Stejskalová - atelier R. Štajerové
Portréty Cyrila a Metoděje (soubor prací) - Hana Šabková, Natálie Karlová, Daniela Tvrdíková, Veronika Seidlerová, Tomáš Bergl, Albert Skála, Adéla Siková, Daniel Kučera - atelier E. Kučerové
Cyril a Metoděj (soubor prací) - Miriam Žáčková, David Žáček, Anna Sýkorová, Barbora Zdeňková, Antonín Výška - atelier J. Spěváčkové
Učili nás psát (soubor prací) - Michaela Houšková, Jaroslav Jůza, Alžběta Kaplanová, Daniela Hajná – atelier K. Horákové
Tereza Hejlová – Výtvarná dílna při Galerii Paletka, atelier D. Hejlové
Marie Anna Klinkovská – Výtvarná dílna při Galerii Paletka, atelier D. Hejlové
Rozálie Kabátová – Výtvarná dílna při Galerii Paletka, atelier D. Hejlové
Jan Eckhardt – Výtvarná dílna při Galerii Paletka, atelier D. Hejlové
Alexandra Phoebe Hnátová - atelier F. Bálka
Václav Chuchlík - atelier F. Bálka
Ze života Konstantina a Metoděje (soubor prací) Markéta Rybová, Ludmila Kopecká, Adéla Radová, Markéta Krasulová, Markéta Dvořáková, Anna Spilková, Eva Višňovská - atelier J. Spěváčkové
Jiří Chuchlík - atelier F. Bálka
Miloslav Urban - atelier F. Bálka
Mariana Myslíková - atelier F. Bálka
Jan Výška - atelier F. Bálka
Natálie Picková - atelier F. Bálka
Klaudie Vaisová - atelier F. Bálka
Izabela Jáchym - atelier E. Kučerové
Anna Pálková - atelier A. Kopečkové
Valerie Vicendová - atelier A. Kopečkové
Tereza Miltová - atelier A. Kopečkové
Sophie Kazecká - atelier A. Kopečkové
Linda Štruncová - atelier A. Kopečkové
Cyril a Metoděj (soubor papírorytů) Adéla Denková, Kateřina Benediktová, Barbora Stejskalová, Dagmar Hříbalová, Kateřina Maříková, Lucie Janečková, Adéla Šamajová, Pavel Králíček - atelier R. Štajerové
Konstantin a Metoděj přinesli do českých zemí písmo (soubor prací) - Lukáš Páník, Dominika Polívková, Johana Horáková, Aneta Tůmová, Ester Eberlová, Štěpánka Tomíčková– atelier K. Horákové
Ze života Konstantina a Metoděje (soubor prací) - Barbora Růžičková, Viktor Šulc, Simona Silovská, Anna Jůzová, Sára Beráková, Barbora Duchková, Tereza Hlavatá, Tereza Bělohorcová, Vojtěch Soukup, Barbora Soukupová, Viktorie Hirschová, Ester Žáčková, Martina Behenská, Hedvika Lávičková, Karolína Dobrá, Kristýna Jakšová, Kateřina Bučková, Andrea Miškovičová, Barbora Šmídková, Libuše Plevačová, Petra Koudelková - atelier J. Spěváčkové
Cyril a Metoděj (soubor pastelů) - Ema Kobesová, Matyáš Matta, Kateřina Havlová, Eliška Petříková, Nela Čermáková, Štěpánka Halířová - atelier A. Kopečkové

Čestné uznání
Stanislav Kopáček - atelier J. Spěváčkové
Kateřina Houdková - atelier J. Spěváčkové
Cyril a Metoděj  (soubor prací) Petr Povondra, Jana Malánová, Vilém Suda, Karolína Hammerbauerová, Jan Ťoupalík, Nefely Klencová, Jindřich Pachmann - atelier E. Kučerové

 

TORUŇ 2012, Polsko - mezinárodní grafická soutěž

Zlatá medaile
Barbora Zdeňková - atelier J. Spěváčkové
Stříbrná medaile
Terezie Burešová  - atelier R. Štajerové
Cena
Aneta Balínová  - atelier R. Štajerové
Barbora Cislerová  - atelier R. Štajerové
Vojtěch Štajer  - atelier R. Štajerové
Jana Fialová  - atelier R. Štajerové
Zuzana Houšková  - atelier R. Štajerové
Anežka Komorová  - atelier R. Štajerové
Kateřina Levá  - atelier R. Štajerové
Michal Ptáček  - atelier R. Štajerové
Hana Randová  - atelier R. Štajerové
Martina Behenská  - atelier J. Spěváčkové
Hedvika Lávičková - atelier J. Spěváčkové
Viktor Šulc - atelier J. Spěváčkové
Tereza Hlavatá - atelier J. Spěváčkové
Vojtěch Soukup - atelier J. Spěváčkové
Denisa Jíchová - atelier J. Spěváčkové
David Žáček - atelier J. Spěváčkové
Anna Sýkorová - atelier J. Spěváčkové
Lucie Kalabzová  - atelier J. Vackové
Ester Oplová  - atelier J. Vacková

 

ÚDAJE O VYBRANÝCH  MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH

přehled:

 • Získávání grantů pro školní projekty a činnost galerie Paletka
 • Spolupráce s Hnutím „Na vlastních nohou“
 • Údržba výstavního sytému a technického zabezpečení pro potřeby galerie
 • Realizace novoročenek pro potřeby města Plzně, pro reprezentaci města
 • Výměnné výstavy v Knihovně města Plzně
 • Výměnné výstavy pro Městský obvod Plzeň 2 – Slovany, Radnice Slovany
 • Metodická činnost 1. čs. galerie dětského výtvarného projevu v Plzni
 • Spolupráce se ZOO Plzeň
 • Realizace porot
 • Organizace projektu  „Baroko na Plzeňsku“
 • Spolupráce s o.s. Svět podle Jakuba
 •  projekt „ Malba na ulici“
 • Spolupráce s Unií výtvarných umělců
 • Výběr a garance výstav externích vystavovatelů
 • Spolupráce s Ministerstvem obrany ČR, s ministrem obrany – na projektu Hnutí Na vlastních nohou
 • Spolupráce s Arcibiskupstvím Praha, s kardinálem Dominikem Dukou na projektu Hnutí Na vlastních nohou
 • Výměnné výstavy v Knihovně města Plzně – pobočce Skvrňany
 • Plenér – Baroko v Manětíně
 • Garant krajského kola soutěže Evropa ve škole
 • Výstava Klenová – Krajský přehlídka VO ZUŠ

 

Všichni učitelé školy jsou aktivními výtvarnými umělci, část z nich je organizována v celostátní profesní organizaci – Unie výtvarných umělců a v dalších Asociacích grafiků, sochařů, či medailérů. Svou činností se podílejí na kulturním životě města Plzně.

 

 

Akce pedagogů s dětmi nad rámec učebních plánů

 • Spolupráce školy s dalšími subjekty: spolupracuje dlouhodobě s Hnutím Na vlastních nohou - s organizací B. Jensenové sídlící v Norsku (spolupráci řídí Mgr. Spěváčková) 
 • Aktivní spolupráce s Městem Plzeň, MO Plzeň 2 - Slovany, ZOO Plzeň, s plzeňským Biskupstvím, s pražským Arcibiskupstvím a s mnoha dalšími organizacemi - viz výše.
 • Žáci školy obesílají všechny výstavy a soutěže organizované MŠMT Praha, mezinárodní soutěže Lidice, Bienále fantázie Martin, polská Toruň, soutěže v  Jihoafrické republice, v Indii (Sharkanova mezinárodní soutěž), v Japonsku, atd. - viz výše.
 • Škola pořádá pracovní pobyt v přírodě, v průběhu měsíce května, zaměřený na baroko v Manětíně.

 

Návštěvy kulturních akcí

V návaznosti na předmět výtvarná kultura navštěvují žáci

 • Západočeskou galerií v Plzni, Galerii Jiřího Trnky , Galerii města Plzně
 • výstavy pořádané 1. čs. galerií dětského výtvarného projevu v Plzni
 • výstavy mimo Plzeň -  pražské galerie, galerie Klenová
 • V rámci výtvarné teorie jsou pořádány tematické zájezdy. Samozřejmostí je účast pedagogů i žáků na realizacích výstavního programu 1. čs. galerie dětského výtvarného projevu v Plzni

 

 

Spolupráce s jinými organizacemi

Město Plzeň
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
Plzeňský kraj
Hnutí Na vlastních nohou
PedF ZČU v PLZNI – smlouva o spolupráci
PedF UK v Praze
PedF UK v Českých Budějovicích
Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola, Plzeň
Český  rozhlas v Plzni
ZOO Plzeň
ZČM
SUPŠ – Zámeček
Azyl
Městská knihovna v Plzni
Plzeňská teplárenská a.s.
Biskupství Plzeň
Arcibiskupství Praha
Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo Zahraničních věcí ČR

Ředitelství školy pomáhá trvale v metodické a výstavní oblasti velkému počtu škol

SPOLUPRÁCE NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI ( spolupráce školy se sociálními partnery, úřadem práce a dalšími subjekty na úrovni kraje)

 

Město Plzeň
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
Plzeňský kraj
Hnutí Na vlastních nohou
PedF ZČU v PLZNI
Český  rozhlas v Plzni
ZOO Plzeň
ZČM
SUPŠ - Zámeček
Městská knihovna v Plzni
Metal – aliance
Plzeňský servis
Plzeňské biskupství
Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola, Plzeň
Výstavy Azyl

SPOLUPRÁCE NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI ( spolupráce školy se sociálními partnery, úřadem práce a dalšími subjekty na úrovni ČR)

 

Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
PedF UK v Praze
Dětská psychiatrická léčebna Opařany
PedF JČU v Českých Budějovicích
Arcibiskupství Praha

 

ÚČAST ŠKOLY V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH – MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE (účast školy v mezinárodních programech a projektech, další mezinárodní spolupráce škol)

Akce Hnutí Na vlastních nohou
Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Účast na mezinárodních soutěžích:
LIDICE 2012
Hong Kong 2012
Tokio 2012
TORUŇ 2012
RAINBOW 2012, Maďarsko
Bienále fantázie 2012, Slovensko