Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.vytvarkaplzen.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342
Představení Galerie Paletka - Galerie Paletka
Galerie Paletka
ZUŠ Jagellonská byla sloučena se ZUŠ Terezie Brzkové.

Veškeré informace najdete na www.zustb.cz.

Představení Galerie Paletka

Představení Galerie Paletka

1. Československá galerie dětského výtvarného projevu v Plzni

Galerie Paletka Plzeň

Galerie byla založena v roce 1978. Dlouhou dobu působila na plzeňském výstavišti, je jediná v Plzni, v ČR a je ojedinělá i v mezinárodním měřítku. Působila v Husově ulici č. 2, naproti divadlu J. K.Tyla, a v současné době má své výstavní prostory v budově Konzervatoře v Tylově ulici 15, v Plzni.

Galerie se dlouhodobě a cíleně věnuje podpoře, prezentaci a metodické činnosti v oblasti estetické výchovy dětí a mládeže. Byla součástí Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009 – 2019 a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje.

Od roku 1979 do konce roku 2022 realizovala 524 výstav. Činnost galerie zajišťuje Galerijní grémium při ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové. Provoz galerie umožňuje významná finanční grantová podpora ze strany města Plzně i podpora Plzeňského kraje.

Galerie Paletka, Tylova 15, Plzeň je v průběhu výstav dle výstavního plánu otevřena podnělí – pátek 8:00 – 18:00 hod., mimo prázdnin.