PLZEŇSKÁ VÝTVARKA - BAREVNÁ ŠKOLA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A RADOST

Plzeňská výtvarka - Základní umělecká škola - Vítejte!

Základní umělecká škola - výtvarný obor v Plzni, Jagellonská 14 má více jak padesátiletou tradici. Je to škola, která za tuto dobu připravila pro další studium celou řadu dnes již profesionálních umělců, výtvarných pedagogů, architektů. A stovkám svých současných i minulých žáků obohatila život.

Hlavním posláním této školy ale není jen připravovat na talentové zkoušky a věnovat se pouze výrazným talentům. Je to škola, která má ve svých žácích rozvíjet smysl pro krásu, rozvíjet estetické cítění, vkus, přístup k výtvarné práci, a k práci vůbec. Žáci zde projdou nejen školením v mnoha výtvarných technikách, ale učí se vidět krásu kolem sebe, učí se tvořivému přístupu a výtvarnému myšlení. Rozvíjejí svoji osobitost, fantazii, učí se poznávat vztahy mezi jednotlivými obory umění. Není to tedy pouze učení se, ale smysluplná náplň volného času , uspokojování zájmu , ale především část komplexu vzdělávání, výchovy a rozvoje osobnosti. V neposlední řadě se vzhledem k převážně skupinové výuce mladí lidé vzájemně poznávají, obohacují se a bez nadsázky je možné říci, že zde byla uzavřena celá řada hodnotných a trvalých životních přátelství. A to nejen ze školy, ale také z tvůrčích pobytů v přírodě, soutěží, výstav, naučných zájezdů a podobně.

Výtvarnou školu navštěvují děti předškolního věku, věku školního, studenti i dospělí. V současné době je jich kolem 700, což jistě není zanedbatelné číslo v populaci mladých ve městě Plzni. Jsou to mladí lidé, kteří mají svůj zájem, který prohlouben většinou trvá celý další život. Je vhodné připomenout, že škola v Jagellonské ulici je otevřená pro všechny mladé, kteří mají o „výtvarno" zájem a mohou se přihlásit sami, nebo prostřednictvím svých rodičů.

K radosti patří i to, že ZUŠ - výtvarný obor Jagellonská velmi často úspěšně reprezentuje město Plzeň i českou výtvarnou pedagogiku v soutěžích a na výstavách nejen v ČR, ale i v zahraničí. Z těch vzdálenějších míst to bylo Japonsko, USA, Indie, a samozřejmě celá řada zemí Evropy. Na této škole vyučují většinou známí plzeňští výtvarní umělci ( členové UVU) a pedagogové, kteří berou tuto činnost spíše jako poslání, předávání zkušeností, radosti z tvůrčí práce a snad i proto patří škola k nejúspěšnějším v republice.

Na školu jsou přijímáni žáci věku 5 – 18 let. Informace najdete v odkazu STUDIUM. Výuka je jedenkrát v týdnu ve spojené tříhodinovce. Zařazení žáka do konkrétní skupiny a vhodný den je stanoveno dohodou při zápisu pro každý školní rok.

 

 

 

 

 

 

003s.jpg

 

005.jpg